Om forfatteren

Jeg er opptatt av å se helheten i mennesket – både fysisk, psykisk, sosialt og og åndelig. Vi er mer
komplekse enn at alle passer inn i en og samme form. Vi har ulike behov og ulike opplevelser med oss gjennom livet.

Les mer

"Skjebne på resept" er en roman basert på forfatterens historie om hvordan hun opplevde at moren forvitret og forsvant ut av livet hennes, og at det var legemiddelindustrien som tok henne.