Omtale av boken

Omtale av boken Skjebne på resept av Svenn Erik Knutsen: cand.polit., psykologi, pedagogikk og sosiologi fra UiO.
«Hei.
Vil bare melde tilbake at boken din gir et godt bilde av det mange har erfart og opplevd, OG fortsatt opplever. Kunne ikke legge den bort før jeg nådde siste arket. Den er litterært meget god skrevet, og mange ganger oppleves det som å være i situasjonen. Spesielt det med Ullevål satte meg tilbake til psykiatrisk avdeling, der jeg hadde jobb i 1968 da jeg studerte psykologi. Ung som jeg var, husker jeg mange følelsesmessige opplevelser, der piller og el-sjokk var tilnærmingene. I dag er jeg pensjonist og med kunnskap jeg skulle hatt den gangen.
 
Boken din beskriver meget godt hva livsverden, det relasjonelle og det kontekstuelle betyr for det livet vi lever.
 
Som Trond Aarre skriver: "ikke spør hva som feiler folk, men spør om deres livsverden". Det må skilles mellom lidelse og plager.
 
I boken finner jeg mange tanker fra bøkene  til både Davies og Kinderman, og Virapen er lett å kjenne igjen i hvordan han jobbet med å få fluoksetin/Prozac på markedet. Skremmende.
 
Boken bør være obligatorisk for enhver fastlege som altfor ofte tilbyr piller.
 
Vi trenger et nytt fastlegesystem som må inkludere flere enn medisinsk personale.»